Koordynowanie procesów inwestycyjnych

Koordynowanie procesów inwestycyjnych

Oferujemy pomoc w koordynowaniu projektów telekomunikacyjnych. Nasze doświadczenie obejmuje takie czynności jak np. pozyskiwanie nieruchomości w celu realizacji inwestycji telekomunikacyjnych, współpraca z wykonawcami, raportowanie i rozliczanie zadań. Mogą Państwo powierzyć nam dany projekt i nie martwić się o jego terminowe i zgodne z założeniami wykonanie.

Pomagamy w kompleksowym prowadzeniu procesu inwestycyjnego poprzez:

  • sporządzenie koncepcji ekonomiczno – technicznej realizacji inwestycji,
  • zarządzanie etapem projektowym w tym przygotowanie produkcji, pozyskanie, nadzór i rozliczanie firm projektowych,
  • zarządzanie etapem budowlanym inwestycji w tym przygotowanie produkcji, pozyskanie,  nadzór i rozliczenie firm wykonawczych,
  • przygotowanie narzędzi w celu efektywnego prowadzenia inwestycji,
  • bieżące raportowanie z postępów prac,
  • pozyskanie gruntów pod inwestycje telekomunikacyjne,
  • przygotowanie inwestycji do sprzedaży i eksploatacji w tym weryfikację dokumentacji powykonawczej,
  • wszelkie inne czynności wymagane przez Inwestora lub inne jednostki w celu prawidłowej realizacji inwestycji.