Opracowywanie dokumentacji powykonawczej

Opracowywanie dokumentacji powykonawczej

Wykonujemy dokumentację powykonawczą zarówno z pojedynczych inwestycji jak i dużych projektów inwestycji telekomunikacyjnych na podstawie danych przekazanych przez zleceniodawcę.

Z nami przygotują Państwo kompleksowo dokumentację powykonawczą niezbędną do rozliczenia inwestycji. W szczególności zajmujemy się:

  • gromadzeniem i koordynowaniem informacji o zrealizowanej inwestycji od wykonawców z budowy oraz geodetów,
  • weryfikacją zebranego materiału, czy materiał jest kompletny oraz czy inwestycja nie narusza interesów prawnych osób fizycznych lub prawnych nieujętych w dokumentacji projektowej, przepisów prawnych, zasad wiedzy technicznej i standardów Inwestora,
  • sporządzeniem dokumentacji powykonawczej w formie cyfrowej i papierowej,
  • rozliczeniem grup podwykonawczych zarówno etapu projektowego jak i budowlanego.